Bindirme Kenetlenme Boyu Hesabı (Kolon filiz uzunluğu)

Bindirme Kenetlenme Boyu Hesabı (Kolon filiz uzunluğu)

Projelerde karşılaştığımız farklı bindirme boyları ve şantiye şartlarında edindiğimiz kulaktan dolma bilgiler (örneğin; bindirme boyu 75Ø’den az olmaz

Projelerde karşılaştığımız farklı bindirme boyları ve şantiye şartlarında edindiğimiz kulaktan dolma bilgiler (örneğin; bindirme boyu 75Ø’den az olmaz) nedeniyle ortaya çıkan bilgi kirliliğini ilgili standart ve yönetmeliğe göre açıklamaya çalışalım.

İlgili Simgeler
fcd = Beton tasarım basınç dayanımı
fck = Beton karakteristik basınç dayanımı
fctk = Beton karakteristik eksenel çekme dayanımı
fctd = Beton tasarım eksenel çekme dayanımı
fyk = Boyuna donatı karakteristik akma dayanımı
fyd = Boyuna donatı tasarım akma dayanımı
lo = Bindirme boyu
lb = Kenetlenme Boyu

Yönetmeliklerde bindirme boyunu yorumlayan iki madde vardır. Bu maddeler TS500 madde 9.1.2 ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Esaslar madde 3.3.3’tür.

TS-500(2000) madde 9.1.2 – Çekme Donatısının Kenetlenmesi
çekme donatısının kenetlenmesi

TS500 madde 9.1.2 lb kenetlenme boyunu hesaplamaya yönelik bir madde iken Deprem Yönetmeliği madde 3.3.3, TS500 madde 9.1.2’yi kullanarak elde ettiğimiz lb bindirme boyunu arttırarak lo kenetlenme boyunu elde eden bir güvenlik maddesidir.
TS500 madde 9.1.2 incelendiğinde lb bindirme boyunun fyd(boyuna donatı tasarım akma dayanımı) ve fctd (beton tasarım eksenel çekme dayanımı ile orantılı bir uzunluk olduğu anlaşılmaktadır.Bu nedenle fyd ve fctd değerlerine ihtiyacımız vardır.

İlgili maddeler:
TS708 – Donatı Çeliğinin Mekanik Özellikleri Tablosu 3.1
donatıçeliklerininmekaniközellikleri

TS500-Madde 6.2.5 – Malzeme Katsayıları Tablosu
malzeme katsayıları

TS500 – Madde 3.3.1 Beton Sınıfları ve Betonun Basıç Dayanımı
betonsınıflarıvebasınçdayanımı

Üstteki bilgiler ışığında;
S420 sınıfı çelik için fyd= 420/1,15=365mpa

Beton Tasarım Çekme Dayanımları hesaplanmış tablo aşağıdadır.
betonsınıflarıvemekaniközellikleri

Bulunan değerler TS500 madde 9.1.2 ve Deprem Yönetmeliği madde 3.3.3.2.b’de ki formülde yerlerine konulduğunda elde edilen lb kenetlenme boyu ve lo bindirme boyu değerleri tablosu aşağıdadır. (S420 çeliği içindir)
lbtablosu12

Not: TS500 madde9.1.2’ye göre 32mm<Ø<=40mm ise lb kenetlenme boyu 100/(132-Ø) ile çarplarak arttırılır. bindirmeboyuarttırmakatsayıları

Sonuç
*Bindirme boyunu değiştiren parametreler ÇELİK ve BETON SINIFLARI ile ÇELİK ÇAPIDIR.
*Genelde aynı çelik sınıfının kullanıldığı göz önüne alınırsa (S420); bindirme boyu, beton sınıfı ve çelik çapının bir fonksiyonudur.
*Elemanlarda kullanılan çelik çapı aynı ise, beton sınıfı yükseldikçe ihtiyaç duyulan bindirme boyu azalır.
*Elemanlarda kullanılan çelik çapı yükseldikçe aynı sınıf betonda ihtiyaç duyulan bindirme boyu artar.

COMMENTS

WORDPRESS: 0